Pierwsze uniwersytety na świecie
Pierwsze uniwersytety na świecie

Pierwsze uniwersytety na świecie

uniwersytet

Gdy spojrzymy na edukację w perspektywie diachronicznej, to z pewnością jednym z najważniejszych aspektów z nią związanych są czasy, gdy powstały pierwsze uniwersytety, a więc instytucje, w których zgłębiać można było nauki humanistyczne oraz przyrodnicze na wiele sposobów. Pierwszy uniwersytet na świecie powstał w XI wieku we włoskim mieście Bolonia i funkcjonuje on z sukcesem po dzień dzisiejszy.

Drugi uniwersytet to nasza Akademia Krakowska, a więc obecny Uniwersytet Jagielloński, powołany do życia przez króla Kazimierza Wielkiego w wieku XIV. Do najstarszych uniwersytetów zaliczyć można również paryską Sorbonę, czy też brytyjski Oksford. Te prestiżowe uczelnie funkcjonują z dużym sukcesem po dziś dzień i nadal mają bardzo wysoki prestiż. I choć sposób nauczania w tamtych czasach był zupełnie inny, to tradycje, które przetrwały z okresu pierwszych uniwersytetów są żywe po dziś dzień i z całą pewnością warto to docenić, przyglądając się współczesnemu systemowi edukacji, który bazuje na tej przeszłości.