Program edukacyjny szkoły podstawowej
Program edukacyjny szkoły podstawowej

Program edukacyjny szkoły podstawowej

podstawówka

Pierwszym etapem edukacji typowo szkolnej jest szkoła podstawowa. W naszym kraju trwa ona obecnie sześć lat, a dzieci przyswajają sobie w niej podstawową wiedzę o świecie. Chodzi tutaj zarówno o wszystko, co związane jest bezpośrednio z umiejętnością czytania i pisania – od której to zaczyna się pracę z najmłodszymi, przez poznawanie i oswajanie świata poprzez dokładne poznawanie otoczenia.

Dzieci w szkole podstawowej – szczególnie w tak zwanych klasach nauczania początkowego, a więc przez pierwsze trzy lata, skutecznie łączą zabawę z nauką – lekcje uwzględniają wiele zajęć plastycznych i innych tego typu, ponieważ pozwalają one osiągnąć najlepsze efekty pod każdym względem. Z czasem zaś, dziecko w szkole podstawowej zapoznaje się z podstawami matematyki – dzieleniem, mnożeniem, dodawaniem i odejmowaniem, podstawami języka polskiego – częściami mowy, czy też środkami poetyckimi i najprostszymi formami pisania, jak również działami przyrody, czy też plastyki i zajęć praktycznych. Takie przygotowanie pozwala lepiej radzić sobie na dalszych etapach edukacji i w życiu w ogóle.